Oferta

PROMOCJA DLA FIRM
Bezpłatny przegląd zakładu pracy pod kątem BHP i PPOŻ. (organizacja stanowisk pracy, szkolenia, dokumentacja).
SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Szkolenie pierwszej pomocy prowadzone jest przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich grup zawodowych, a w szczególności przeznaczone jest dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy.

Ceny wszystkich naszych usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta po wcześniejszym zapoznaniu się z potrzebami klienta oraz z specyfiką przedsiębiorstwa.